معرفی رئیس اداری توسعه مدیریت و منابع انسانی  :محسن سلامی

                                

1- مشخصات فردي

 نام: محسن          نام خانوادگي: سلامی دهخوارقانی        

 

2- وضعيت استخدامي

الف: استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي                                    واحد: آذرشهر

ب: استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي (غير هيأت علمي)                           واحد: آذرشهر

كارمند قراردادي دانشگاه 0                        كارمند آزمايشي دانشگاه 0                              كارمند رسمي دانشگاهR

3ـ تحصيلات:

- دوره ليسانس؛ رشته تحصيلي : حسابداری                                   دانشگاه محل تحصيل :     بناب                 كشور محل تحصيل : ایران

                        از سال 76                                         تا سال      80                 معدل 15

- دوره فوق ليسانس؛ رشته تحصيلي : حسابداری                         دانشگاه محل تحصيل : آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تبریز                                           كشور محل تحصيل : ایران

                        از سال  1392                                  تا سال      1394                         معدل:  17.10

4- دوره ها و كارگاههاي آموزشي:

 

رديف

نام دوره و كارگاه

مدت

سال برگزاري

كشور برگزار كننده

دانشگاه يا موسسه برگزار كننده

 

 

1

 

 

 

 

دوره تخصصی ويژه مديران مالی

 

92ساعت 

 

1387

ایران

دفتر مطالعات و آموزش نيروی انسانی سازمان مرکزی

 

2

مديران مالی (2)

 

18ساعت 

 

1385

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3

کارگاه منطقه ای صندوق رفاه

 

20ساعت 

 

1388

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

4

بودجه نويسی و بودجه ريزی

 

16ساعت

 

1387

ایران

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تبریز

5

بودجه نويسی و بودجه ريزی

 

16ساعت

 

1392

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

6

بودجه نويسی و بودجه ريزی

 

16ساعت

 

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

7

آشنايی با قانون کار و تامين اجتماعی

25ساعت

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

8

شرکت در همایش برنامه استراتژیک

 

16ساعت

 

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

 

 

9

تغذیه و بهداشت مواد غذایی

 

9

 

1391

 

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

 

 

 

 

10

 

 

 

ارتباط موثر و مهارتهای بین فردی

 

 

 

 

4

 

1391

 

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

 

 

11

اصول تغذیه

5

1390

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

 

 

12

آشنایی با زلزله و راههای کاهش خسارات آن

 

 

9

 

 

1391

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

13

حرکات اصلاحی 2

 

10

 

1391

 

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

14

خوشنویسی تحریری

 

8

 

1391

 

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

 

15

دوره اکسل

16

1393

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

16

دوره آموزشی آیین نامه مالی و معاملات دانشگاه آزاد اسلامی

8

1394

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

 

5- سابقه تدريس:

 

دانشگاه/موسسه

مقطع

موضوعات تدريس

دوره متوسطه سوم دبیرستان

 

 

آموزش و پرورش هشترود- هنرستان رازی در سال 1380

*

 

 

اصول حسابداری- حسابداری صنعتی-حسابداری مالیاتی- سازمان و مدیریت- آمار و ریاضی

 

 

6- فعاليتهاي پژوهشي:

الف) مقالات:

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

دوره

شماره

سال انتشار

 

 

 

1

 

 

 

بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری،حسابرسی و حاکمیت شرکتی

 

سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

 

3

 

1393

2

سرمایه فکری چالشی برای گزارشگری مالی

 

دومین همایش ملی چالشهای مدیریت سرمایه گذاری در واحد جلفا

2

 

1393

 

 

ب )كتب منتشره:

 

 

 

 

رديف

عنوان كتاب

تأليف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

1

حل و مسائل حسابداری صنعتی دوره سوم هنرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- نشانها و جوايز کاری:

 1- رتبه اول مالی در بین واحدها ی استان در سال 91

2- رتبه دوم بودجه ریزی و بودجه بندی استان در سال 1392

3- رتبه سوم بودجه ریزی و بودجه بندی کشور در سال 1392

4-کارمند نمونه واحد آذرشهر در سال94

 

8- سوابق اجرائي در آموزش عالي (دولتي ـ غير دولتي)

الف) 0  ریئس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر از سال 1385 تا سال تا بحال

ب)   0  مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر از سال 1384تا سال تا بحال

ه)  0 مسئول طرح و برنامه بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر از سال 1385 تا سال تا بحال 

حوزه مسئوليت:      آموزشي0                     پژوهشيR                   دانشجوئيR            اداري و ماليR                 فرهنگي0

 

9- مسئوليتهاي اجرائي در ديگرسازمانهای دولتی و غیر دولتی :  افتخار داشتم که در سال1394 باتوجه به دعوتنامه ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان جناب آقای دکتر انگجی و ریئس دبیرخانه هیئت امنا جناب آقای دکتر دانشیان بعنوان کارشناس استان، بودجه استان را تنظیم  و تلفیق نمایم و در حضور مدیر کل محترم طرح و برنامه بودجه جناب آقای دکتر بدیعی و هیئت همراه  به معاونت محترم برنامه ریزی استان جناب آقای دکتر زینالی تحویل دهم