دفتر  ریاست دانشگاه

مهمترين‌ وظيفه‌ هماهنگی و تنظیمات جلسات ملاقات با ریاست محترم واحد می باشد. جهت درخواست ملاقات با ریاست محترم دانشگاه می توانید با این دفتر تماس حاصل فرمائید .

  معرفی کارشناس واحد

http://www.iauazar.ac.ir/image/nazari.jpg

نام کارشناس: آقای نظری

داخلی:403

شماره مستقیم:04134237379

ایمیل:daftar@iauazar.ac.ir

شرح وظايف

v   دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به مدیریت و تنظیم کارتابل جهت ملاحظه مدیر حوزه

v    ثبت مکاتبات و تحویل نامه های ارجایی به همکاران حوزه

v    تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها مدیریت

v    پاسخگوئی به مراجعات حضوری و تلفنی

v    پیگیری تایپ و ثبت کلیه مراسلات

v    تشکیل و راه اندازی دبیرخانه امور محرمانه

v    راه اندازی دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه

 فرایند کاری دفتر ریاست