لیست اعضای هیات علمی واحد

 

 

گروه

عکس

نام

رزومه

عمران

رامین کتابفروش

مشاهده

عمران

محمد رضا ملک پور

مشاهده

عمران

علیرضا معتمدنیا

مشاهده

کامپیوتر

رضا تیمورزادگان

مشاهده

کامپیوتر

http://www.iauazar.ac.ir/aza/asil.jpg

حسن اصیل

مشاهده

مکانیک

http://www.iauazar.ac.ir/aza/jaf.jpg

 علی محمد جعفر پور

مشاهده

برق

شهرام مجتهدزاده

مشاهده

برق

افشین روشن میلانی

مشاهده

برق

http://www.iauazar.ac.ir/aza/tav.jpg

محمد علی توکلی

مشاهده

برق

سوسن حسین زاده

مشاهده

معماری

یاسمین دوزدوزانی

مشاهده

معماری

لاچین پهلوان علمداری

مشاهده

معماری

سعیده فیضی

مشاهده

ادبیات

http://www.iauazar.ac.ir/aza/fana.jpg

نسرین فنافی الهی

مشاهده

حسابداری

سعید شیپوریان

مشاهده

حسابداری

حسین جلیل پور

مشاهده