ساختمان دكتر شهرياري

ساختمان دكتر عليمحمدي

نام

شماره داخلي

شماره تماس

نام

شماره داخلي

شماره تماس

طبقه سوم

طبقه سوم

دفتر رياست

403

4237379

 گروه مكانيك و عمران

 451

 

معاونت اداري و مالي

402

4237378

اتاق اساتید

456

 

گروه دروس عمومی

407

4238361

 

 

 

طبقه دوم

طبقه دوم

خدمات رايانه

305

4235151

گروه برق

253

 

آبدارخانه

306

 

امور پایاننامه ها

 

34238368

گروه معماري

302

 

 

 

 

امور مالی

303

304-306

 

 

 

اتاق اساتيد

307

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشی-

      اداره پژوهش

211

34237374

حراست

252

 

امور دانشجویی

207

 

کتابخانه

255

34238367

 جذب هيئت علمي

210

34238361

 

   

آموزش

 211

201- 202- 203

 

 

 

طبقه همکف

طبقه همکف

گروه حسابداری

107

4238363

سلف

152-153

 

گروه کامپیوتر

107

 

دفتر فرهنگ

152

34238364

دبیرخانه

103

34238361

 

 

 تلفن: 3- 34237370 - 041           تلفکس: 34223525- 041

آدرس:آذربایجان شرقی- آذرشهر- شهرک دانش-دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر 
ایمیل:info at iauazar.ac.ir