گروه lمکانیک 

رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر به همراه کامپیوتر جزء اولین رشته های دانشگاه می باشد. هم اکنون این واحد دانشگاهی در سه رشته کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در رشته مکانیک و جوشکاری دانشجو می پذیرد.

 

معرفی اعضای هیئت علمی گروه

ایمیل

رزومه

نام خانوادگی

نام

ردیف

 

 

 

 

 

 

دانلود

جعفر پور

علی محمد

1

 

 

 

ساعات غیر درسی حضور مدیر گروه

علی محمد جعفر پور

ساعت حضور

روزهای حضور غیر درسی

9 الی 15

چهارشنبه

12 الی 18

شنبه