معرفی گروه برق

گروه مهندسی برق فعاليت خود را از سال 1383 با دوره کاردانی آغاز نمود و در سال 1388 موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته برق در گرایشهای قدرت، انتقال و توزیع و الکترونیک و همچنین کارشناسی پیوسته مهندسی برق با گرايش قدرت شد. در ادامه در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1392 در گرایش قدرت، الکترونیک و مخابرات نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمود. همچنین در سال 1393 در گرایشهای سیستمهای قدرت، ماشیهای الکتریکی، الکترونیک قدرت و فشار قوی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نموده است.

در حال حاضر گروه برق دارای 4 عضو هیات علمی تمام وقت می باشند که 1 نفر استادیار و 3 نفر بورسیه دکتری که در حال فعالیت و پژوهش می باشند.

گروه برق این واحد با دارا بودن سایت و آزمایشگاهای متعدد و به روز، یکی از کاملترین گروهای آموزشی از نظر تجهیزات در منطقه می باشد که به برحی از واحدهای همجوار نیز خدمات آموزشی و آزمایشگاهی ارائه می نماید.

 

 

لیست ترم بندی ,واحد های درسی کارشناسی رشته مهندسی برق قدرت (ورودی 92 به بعد ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

لیست ترم بندی کارشناسی ارشد "تکنولوژی فشار قوی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

لیست ترم بندی کارشناسی ارشد "ماشینهای الکبریکی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

لیست ترم بندی کارشناسی ارشد "الکترونیک قدرت" دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

لیست ترم بندی کارشناسی ارشد "سیستم های قدرت" دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر