انجمن های علمی فرهنگی و هنری

 

انجمنهاي علمي، ادبي و هنري با هدف فراهم آمدن زمينه اي مناسب، براي رشد استعدادهاي دانشجويان عزيز دانشگاه در رشته هاي تحصيلي مرتبط، طي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 78 شكل گرفت و آغاز به كار كرد. بر پايه اين مصوبه و بنا به تصميم رياست عاليه دانشگاه براي ارتقاي سطح علمي عزيزان دانشجو، كميسيون مركزي انجمنهاي علمي، ادبي و هنري به منظور تأسيس، ارزيابي، نظارت و هدفمند نمودن فعاليتهاي انجمنهاي علمي تشكيل گرديد. با عنايت به قواعد كميسيون مركزي و اقدامات صورت گرفته در واحد آذرشهر 5 انجمن علمی و فرهنگی با  عناوین گروه کامپیوتر، برق، حسابداری، معماری و مکانیک  تشکیل گردید. تا در زمینه های مختلف و بر اساس موضوع کاری به فعالیت خود ادامه دهد. دانشجویان جهت عضویت با این گروه ها می توانند به مدیران گروه مربوطه مراجعه نموده و یا با ایمیل  Anjoman@iauazar.ac.ir ماس حاصل فرمایند.