معرفی کارشناس واحد

 

نام کارشناس: سید علی بازرگان

داخلی:151

ایمیل:Azemayeshgah@iauazar.ac.ir

شرح وظايف

1.       برنامه ریزی جهت تغییرات موردنیازدرآزمایشگاه

2.       درخواست تجهیزات ووسایل موردنیاز

3.       تحویل وسایل ازانبار

4.       نظارت ومراقبت ازاموال موجودی آزمایشگاه

5.       نظارت برنظم وترتیب درمحیط فیزیکی آزمایشگاه

6.       برنامه ریزی جهت تمرین دانشجویان دراوقات فراغت

7.       نظارت برنحوه استفاده دانشجویان ازآزمایشگاه وتحویل وتحول وسایل به آنها

8.       هماهنگی بااساتیدجهت استفاده ازوسایل وپرکردن فرم مربوطه درصورت خروج وسایل ازآزمایشگاه

9.       هماهنگی باجمعدار اموال درهنگام خروج وسایل آزمایشگاه 

10.   پیگیری وهماهنگی با واحدهای مختلف درصورت خرابی دستگاههاوتجهیزات

 

 

کتابخانه در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر ،با بخش خدمات فنی و بخش خدمات عمومی ( نشریات، پایان نامه، امانت، پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی و تکثیر ) در خدمت اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه می باشد.

 

فرایند کاری آزمایشگاهها و کارگاهها
فرایند درخواست تجهیزات جدید

فرایند تعمیر تجهیزات

فرایند استفاده از آزمایشگاه توسط دانشجویان در ساعات غیر درسی

رديف

عنوان آزمايشگاه/كارگاه

توضيحات

گروه برق

1

الكترونيك صنعتي-اندازه گیری الکتریکی

1

2

آزمایشگاه ديجيتال

1

3

الكترونيك صنعتی

1

4

سيم پيچي AC , DC

2

5

تاسيسات برق

1

6

مدار فرمان

1

7

میکروکنترلر 

1

8

کنترل خطی و صنعتی

1

9

فيزيك مكانيك-حرارتي

1

10

PLC

1

11

هیدرولیک وپنوماتيك

1

12

جوشكاري

1

13

تاسيسات مكانيك

1

14

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

1

15

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2

1

16

آزمایشگاه متعمیر تلوزیون

1

گروه عمران

1

نقشه برداري

1

2

مكانيك خاك

1

3

آزمایشگاه بتن

1

4

مصالح ساختماني

1


رديف

عنوان آزمايشگاه/كارگاه

توضيحات

1

سایت کامپیوتری

2

آزمایشگاه شبکه  کامپیوتری

 1

3

کافی نت

1

4

آتلیه معماری  

1

5

آتلیه معماری  

1

6

آتلیه معماری