واحد آمار و خدمات رایانه

واحد خدمات رایانه ای یکی از مهمترین واحد ها در دانشگاه محسوب می شود که وظیفه ایجاد، نگهداری ، پشتیبانی مربوط به خدمات فناوری اطلاعات در دانشگاه را بر عهده دارد. این واحد خدمات مختلفی را به حوزه های مختلف دانشگاه ارائه نموده همچنین جمع بندی و ارائه آمارهای مختلف اطلاعاتی و خدمات مربوط به سایت های کامپیوتری و اینترنتی یکی از مهمترین واحد های دانشگاه می باشد.

 معرفی کارشناس واحد

 

نام کارشناس: آقای مهندس احمدیاری

داخلی:305        شماره مستقیم :34235151

ایمیل:IT@iauazar.ac.ir

 شرح وظايف

1) نظارت بر امور مرتبط بر فناوري اطلاعات

2) اجرای مصوبات کمیته IT دانشگاه

3) نظارت بر شبكه LAN و WAN  دانشگاه

4) مديريت كارگاه هاي و سايت هاي رايانه دانشجويي

5) نظارت بر خريد تجهيزات شبكه اي و كامپيوتري دانشگاه

6) مديريت و نظارت بر اتوماسيون ها آموزشي ، دانشجويي دانشگاه

8) مديريت و نظارت بر وب سايت دانشگاه

7) رفع مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سيستم‌ها و كاربران در حداقل زمان ممكن.

9) پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري تمامي سيستم هاي موجود در دانشگاه

10) بررسي و رفع مشكلات سخت‌افزاري سيستم‌ها و دستگاه‌هاي جانبي.

11) تأمين موارد مصرفي، قطعات سخت‌افزاري و نرم‌افزارهاي عمومي.

12) نظارت بر خريد تجهيزات رايانه‌اي.

13) ارسال سيستم‌هاي غير قابل تعمير به بيرون از دانشگاه

14) رفع مشكلات نرم‌افزاري سيستم‌ها و كاربران از طريق شبكه و به صورت Remote .

15) پاسخگويي به مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كاربران.

16) مديريت مجوزهاي كاربران شبكه در تغييرات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سيستم‌ها.

17) پشتيباني از سرويس بروزرساني سيستم‌عامل و نرم‌افزارهاي كامپيوترهاي موجود در شبكه

18) مطالعه و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه زيرساخت شبكه

19)برنامه ريزی و نظارت بر استقرار و راه اندازی سيستم های نرم افزاری

20)               پشتيبانی نرم افزارهای کاربردی

21)کنترل و مديريت کاربران و تعريف سطوح دسترسی هريک از آنها

22)دریافت نرم افزارها از سازمان و نصب و راه اندازی آنها بر روی شبکه دانشگاه

فرایند کاری درخواست خدمات از واحد خدمات رایانه دانشگاه