باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان موسسه اي ست غيرانتفايي که با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت، هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان و جوانان بااستعداد کشور، از طريق انسجام بخشيدن به آنها در قالب گروههاي علمي و پژوهشي، تشکيل شده است و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت مي کند.

 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي آذرشهر

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي آذرشهر  در اردیبهشت سال  1391 و با پيشنهاد رئیس اداره وقت و موافقت رئیس واحد به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود. از فعاليت هاي برجسته اين باشگاه مي توان به برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي، سمينارها، همايش ها، کارگاه هاي تخصصي و فراهم نمودن تسهيلات موردنياز براي دانشجويان به منظور تشويق هرچه بيشتر در انجام فعاليت هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي و ارتقاي آنها اشاره کرد.

 تسهيلات اعطايي باشگاه پژوهشگران جوان به اعضا 

1. تخفيف شهريه

اعطاي تخفيف شهريه به اعضاي عادي، يك بار در هر سال تحصيلي و تن ها بر اساس فعاليت‌هاي آنها و با توجه به جدول "تعيين ميزان تخفيف شهريه" ميسر است اما اعطاي تخفيف شهريه به اعضاي استعداد درخشان، در هر نيمسال تحصيلي ممكن مي باشد.

جدول مربوط به نحوه محاسبه ميزان تخفيف شهريه مربوط به ماده 3 آئين‌نامه تسهيلات

اعضاي عادي بر اساس جدول زير و براي هر سال تحصيلي يك بار مي‌توانند تا 20 درصد از تخفيف شهريه استفاده كنند

اعضاي ادب بر اساس جدول زير و براي هر نيمسال تحصيلي مي‌توانند تا 30 درصد تخفيف شهريه كل استفاده نمايند.

جدول محاسبه ميزان تخفيف شهريه

نوع فعاليت

ميزان تخفيف 

رتبه اول تا سوم در جشنواره‌هاي رسمي كشور

20%

چاپ مقاله در مجلات داراي رتبه علمي پژوهشي يا ISI يا ISC

20%

تأليف كتاب

20%

ثبت اختراع داراي تأييديه علمي از مراكز مورد تائيد باشگاه

20%

ترجمه كتاب

15%

مجري طرح پژوهشي در سال اختتام

15%

ارائه مقاله در همايش ها و كنفرانسهاي معتبر علمي

10%

عضويت در استعداد درخشان

10%

همكار طرح پژوهشي پايان يافته در سال اختتام

5%

 

* محاسبه تخفيف شهريه مي‌تواند بر اساس 1 يا مجموع بيش از 1 مورد از موضوعات جدول فوق باشد. ليكن رعايت سقف 20% براي اعضاي عادي و 30 درصد براي اعضاي ا.د.ب الزاميست.

2. وام دانشجويي

اعضاي باشگاه براي دريافت وام دانشجوئي از صندوقهاي رفاه، با داشتن شرائط برابر، در مقايسه با ساير دانشجويان، در الويت قرار دارند.

3. امکان ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر بدون شرکت در آزمون(مخصوص اعضاي ا.د.ب)

دانشجويان عضو ا.د.ب مي توانند با کسب شرايط لازم در مقطع بالاتر تحصيلي بدون شرکت در آزمون ادامه تحصيل دهند.تصميم گيري در اين مورد از اختيارات شوراي هدايت است.

4. امکان شرکت در برنامه هاي علمي – پژوهشي باشگاه پژوهشگران جوان 

اعضاي باشگاه مي توانند در برنامه هاي علمي – پژوهشي باشگاه شامل موارد زير شرکت نمايند :

 • کارگاه هاي تخصصي با حضور اساتيد مجرب همراه با اعطاي گواهي شرکت در کارگاه 
 • سمينارهاي علمي تخصصي 
 • سخنراني هاي علمي تخصصي 
 • بازديدهاي علمي از مراکز صنعتي، فرهنگي و سازمان ها و موسسات دولتي و خصوصي 

5. اولويت اعضا در استخدام دانشگاه آزاد اسلامي به منظور تکميل کادر هيئت علمي و کارمندي(مخصوص اعضاي ا.د.ب)
6. معرفي به مراجع ذيربط، جهت قرار گرفتن در اولويت برخورداري از بورس تحصيلي
7. امکان شرکت در مسابقات باشگاه و رقابت با ديگر اعضا
8. امکان شرکت در اردوها و ساير برنامه ها و مراسم ويژه فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان
9. اطلاع رساني و امكان شركت در همايش‌ها، هم‌انديشي‌ها و گردهم‌آيي‌هاي تخصصي ويژه اعضاء
10. تخصيص سهميه و كمك هزينه سفرهاي زيارتي 
11. حمايت از طرح هاي پژوهشي
هر يك از اعضاء مي تواند، در هر سال از طول مدت عضويت خود، يك طرح پژوهشي را در ارتباط با رشته تحصيلي خود تعريف و پيشنهاد نمايد. هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرحها در صورتي كه بنيادي باشد، پس از داوري و تأييد علمي، با انعقاد قرارداد از طرف واحد دانشگاهي، از طرف همان واحد پرداخت مي شود. اما چنانچه كاربردي يا توسعه اي باشد، از طرف باشگاه واحد به دستگاه اجرايي يا صنعتي ذي ربط و يا مركز علوم و فناوري هاي پيشرفته دانشگاه پيشنهاد و براي تصويب و حمايت كامل آن، پي گيري هاي لازم به عمل مي آيد.
طرحهاي پژوهشي كه توسط كار گروههاي تخصصي اعضاي باشگاه تعريف و پيشنهاد شوند، در الويت بررسي و تصويب قرار مي گيرند.
در صورت عرضه نظريات جديد توسط هريك از اعضاء، مراتب در شوراي ذي ربط دانشگاه مطرح و در صورت تأييد به عنوان يك نظريه جديد، آن عضو مورد حمايت و تشويق دانشگاه قرار مي گيرد.

12. حمايت از مقالات 

به اعضايي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي مندرج در فهرست بين‌المللي ISI يا ISC منتشر شود، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 20 درصد افزايش، مورد تشويق و تقدير قرار مي گيرند. 
اعضائي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي - پژوهشي داخل كشور به چاپ برسد، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 15 درصد افزايش، تقدير خواهند شد.
اعضائي كه مقالات علمي آنها در مجلات معتبر علمي - ترويجي داخل كشور به چاپ برسد، مطابق با آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي در سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 10 درصد افزايش، پاداش دريافت مي نمايند.
براي تشويق مقالات فوق الذکر هيچگونه محدوديتي به لحاظ تعداد مقالات وجود ندارد. 
آثار هنري اعضاي رشته هاي تحصيلي هنري، مورد ارزيابي قرار گرفته و همطرازي آنها با آثار پژوهشي موضوع اين ماده تعيين و پاداش مربوط تخصيص مي يابد.

13. حمايت از مقالات همايش هاي معتبر داخلي 

به اعضايي که مقالات آنها به صورت سخنراني علمي در همايش هاي معتبر داخلي پذيرفته و در مجموعه مقالات همايش چاپ شود، حداکثر تا مبلغ ريالي 4 روز مأموريت اداري، که به يک عضو هيأت علمي دانشگاه (با رتبه علمي استاديار) تعلق مي‌گيرد، تخصيص مي يابد. اگر اين مقالات به صورت پوستر پذيرفته شوند، مبلغ پرداختي تا سقف 50% مبلغ مذكور خواهد بود. مبلغ موضوع بند فوق فقط براي يک مقاله از هر همايش قابل پرداخت مي‌باشد. و هرعضو مي تواند به ازاي هر سال عضويت خود، حداكثر دو بار از تسهيلات بهره‌مند گردد.
به مقالات اعضائي كه در همايش‌هاي كشوري و يا بين‌المللي داخلي به صورت كامل (نه چكيده) در كتابچه و يا CD مجموعه مقالات چاپ شود، به شرط شركت و سخنراني عضو در همايش، مطابق آخرين آئين‌نامه تشويق مقالات علمي در سازمان مركزي دانشگاه، با احتساب 10 درصد افزايش، پاداش تخصيص مي يابد.

14. حمايت از مقالات همايش هاي معتبر خارجي 

اعضايي که مقالات آن‌ها به شکل سخنراني علمي در همايش‌هاي بين‌المللي خارجي پذيرفته مي‌شود، در صورت شركت در همايش و ارائه مقاله به صورت سخنراني، تنها در صورتي كه قبلاً يك مقاله علمي در يكي از مجلات آي اس اي، آي اس سي و يا علمي - پژوهشي معتبر به چاپ رسانده باشند، طبق مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه با ضريب 10 درصد افزايش مورد تشويق قرار مي‌گيرند. ارائه تسهيلات اين بند، به شرط چاپ مقاله يا چکيده آن در مجموعه مقالات همايش خارجي و فقط براي يكبار در سال ميسر مي باشد. در مورد خاص همايشهاي پزشكي و هنري، مشروط بر اينكه محدوديتهاي قابل قبولي از طرف برگزاركننده همايش خارجي اعمال شود و به تشخيص شوراي باشگاه، مقالات پوستر نيز مي توانند مشمول تا 50 درصد تسهيلات بند فوق باشند.

15. خريد کتاب چاپ شده توسط اعضا و بن کتاب 

كتابهاي نوشته شده اعضاء، توسط شوراي انتشارات واحد دانشگاهي ذي ربط مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه بر اساس نظر داوران، برخوردار از كيفيت علمي دانشگاهي باشد، مطابق با مقررات دانشگاه، از طرف واحد دانشگاهي چاپ و پاداش مربوط به اعضاء تعلق مي گيرد.
جهت حمايت از اعضايي كه شخصاً اقدام به چاپ كتاب‌هاي تأليفي و يا ترجمه شده خود كنند، مراتب در شوراي انتشارات واحد دانشگاهي ذي ربط مطرح و بر اساس شاخص‌هاي مصوب و جدول "ارزيابي براي خريد كتب انتشار يافته اعضاء"، حداکثر تا تعداد 100 جلد از کتاب‌ آنها، از طرف باشگاه خريداري مي گردد. 
در هر سال تحصيلي، به اعضاي باشگاه تا مبلغ 200،000 ريال به عنوان هديه خريد كتاب، قابل تخصيص است.

16. اختراعات 

اختراعات اعضاء، توسط شوراي راهبردي اختراعات دانشگاه مورد بررسي و داوري قرار گرفته و در صورتي كه نو و جديد باشد و از نظر علمي تأييد شود، براي آنها تأييديه صادر مي گردد.
به اعضائي كه اختراعات آنها به تأييد دانشگاه يا سازمانهاي معتبر ديگر مورد تأييد شوراي باشگاه رسيده باشد، تا معادل يك سكه بهار آزادي، پاداش داده مي شود. 
باشگاه در جهت كاربردي شدن اختراعات اعضاء و مساعدت دستگاههاي اجرائي و صنعتي ذي ربط براي به توليد رساندن آن اختراعات، پي گيري هاي لازم را معمول خواهد داشت

17. تسهيلات کارآفريني 
به منظور افزايش توانمندي هاي كارآفريني اعضاء، تسهيلات مختلف و متنوعي از طرف باشگاه واحدها پيش بيني و تخصيص مي يابد، از قبيل: 

 • سازماندهي اعضاي باشگاه به كار گروه هاي تخصصي، حسب تشخيص و علاقه آنها و حمايت در توسعه توانمندي هاي آنها براي انجام فعاليتهاي علمي تخصصي مرتبط 
 • برگزاري كارگاه آموزشي كارآفريني 
 • بازديد از مراكز تحقيقاتي، صنعتي و اجرائي مرتبط و نمايشگاههاي تخصصي 
 • هدايت فعاليتهاي پژوهشي اعضاء به سمت طرح‌هاي پژوهشي كاربردي مورد نياز صنايع و دستگاه‌هاي اجرائي 
 • هدايت اختراعات اعضاء به سمت نيازهاي واقعي 
 • آشنا ساختن اعضاء باشگاه، با نيازهاي واقعي دستگاههاي اجرايي و صنايع مرتبط، به منظور هدايت انديشه و فعاليت ذهني و علمي آنها در جهت تأمين نيازهاي كشور 
 • آشنا سازي هرچه بيشتر اعضاء با رشته تحصيلي خود و كاربرد آن در جامعه 
 • آشنا كردن اعضاء با مقوله فناوري، ابعاد و محتواي آن در رشته هاي مختلف و صنايع گوناگون 
 • تعميق خودباوري در اعضاء و ساماندهي آنها به فعاليتهاي خصوصي و غير استخدامي 
 • افزايش مهارت هاي اعضاء در كسب و كار، شامل مديريت، اينترنت، بازرگاني، مالي، چگونگي تأسيس شركت و... 

راهنماي نحوه ي عضويت ا.د.ب در باشگاه پژوهشگران جوان 

1. متقاضي عضويت استعداد هاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان (ا.د.ب) حتما بايستي شرايط عمومي عضويت (شامل موارد زير) را داشته باشد تا بتواند به عضويت ا.د.ب باشگاه پژوهشگران جوان درآيد. بديهي ست در هر مرحله از عضويت و يا پس از آن، اگر مشخص گردد که فرد متقاضي يکي از شرايط زير را ندارد، عضويت وي يک سويه لغو خواهد گشت. شرايط عمومي عضويت عبارت اند از: 

 • دارابودن عضويت عادي باشگاه پژوهشگران جوان 
 • اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور
 •  اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه
 •  عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند تضاد باشند
 •  داشتن سن 15 تا 30 سال (جوانان زير 15 سال و داراي استعداد درخشان با ويژگي برجسته و جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي به تشخيص شوراي باشگاه مي توانند به عضويت باشگاه درآيند)گاه درآيند)
 • داشتن حداقل معدل 14

2. متقاضي پس از اطمينان از دارابودن شرايط عمومي عضويت، بايد با مطالعه شرايط تخصصي عضويت ا.د.ب، يکي از اين شرايط را در صورت دارابودن جهت عضويت خويش انتخاب نمايد. لازم به ذکر است دارا بودن حداقل يکي از شرايط تخصصي براي عضويت در باشگاه الزاميست. رئيس و کارشناس باشگ اه، متقاضياني را که جهت مشاوره و شرح شرايط تخصصي با باشگاه تماس مي گيرند، راهنمايي مي کنند. شرايط تخصصي عضويت ا.د.ب عبارت است از: 
دانشجويان يا فارغ التحصيلاني كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند:

 • رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانش آموزي و دانشجويي با معرفي دبيرخانه المپياد 
 • دارندگان حداقل يک طرح پژوهشي اجرا شده يا يک اختراع ثبت شده که در جشنواره‌هاي رسمي کشور از قبيل جشنواره بين المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي، بين المللي رازي و جشنواره بين المللي فارابي مقام اول تا سوم كشوري يا بين‌المللي را کسب کرده باشند (درصد مشاركت همكاري بايستي مشخص باشد )
 •  دارندگان يک مقاله تا پايان مقطع دبيرستان، دو مقاله تا پايان مقطع کارشناسي، سه مقاله تا پايان کارشناسي ارشد و چهار مقاله چاپ شده تا پايان مقطع دکترا در علوم پايه، مهندسي، علوم انساني، علوم پزشکي، کشاورزي و ... که در مجلات داراي رتبه علمي – پژوهشي يا نمايه شده در ISI به چاپ رسيده باشد (براي دانش آموزان مجلات علمي ترويجي نيز قابل قبول است).
 • حائزين مقام اول در تفسير قران کريم در مسابقات بين المللي حفظ و تفسير کامل قرآن، که امتياز لازم را کسب کرده باشند با معرفي مراجع ذيربط
 • دارندگان حداقل يک کتاب تأليفي که جنبه آموزشي – پژوهشي – فرهنگي يا فناوري داشته و به عنوان يک کتاب علمي معتبر شناخته شده باشد . تبصره: از زمان احراز هر يك از شرايط بالا نبايد بيش از دو سال گذشته باشد 

3. متقاضي پس از اطمينان از دارابودن شرايط عمومي و کسب يکي از شرايط تخصصي عضويت ا.د.ب بايد به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحدي که در آن عضو است مراجعه نموده و فرم هاي مربوطه را تکميل نمايد.(اين فرم ها در همين بخش قابل مشاهده است.) همچنين فرم ها به همراه مدارک مورد نياز که در فرم خلاصه وضعيت بيان شده است بايد به تاييد رئيس باشگاه واحد برسد. پس از تاييد رياست باشگاه، پرونده جهت بررسي توسط باشگاه واحد به دفتر مرکزي باشگاه پژوهشگران جوان ارسال مي گردد.

نکته : رئيس و يا کارشناس باشگاه نمي توانند اصل هيچ مدرکي جز گواهي نمرات و يا ريز نمرات را نزد خود نگاه دارند و بايد پس از کپي برابر اصل کردن به متقاضي تحويل دهند.

 بخشنامه ها و فایل های باشگاه پژوهشگران