کارشناسان آموزش 


 
 امورزش دانشگاه در راستای اهداف آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر و
 زیر نظر معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید. این واحد 
یکی از پر مشغله ترین و پر ارتباط ترین واحد در دانشگاه می باشد که با دانشجویان و گروه های آموزشی مرتبط است.

 


 
 معرفی کارشناسان آموزش:


 http://www.iauazar.ac.ir/image/gaboli.jpg


 
 مسئول امور آموزشی و دانشجویی: مهدی پیوند

 

 

  http://www.iauazar.ac.ir/image/moheb.jpg

 


 
 کارشناس آموزشی و مسئول برنامه ریزی درسی :  خانم محبعلی زاده

 


 http://www.iauazar.ac.ir/image/Halaj.jpg

 


 
 کارشناس آموزشی و مسئول امتحانات :  آقای حلاج

 


 
 داخلی:353،354،355 شماره مستقیم 34238350  

 
 ایمیل:Amozesh@iauazar.ac.ir 

 


 
 شرح وظايف


 اجراي کليه برنامه هاي آموزشي ابلاغ شده از سوي معاونت آموزشي


 - تهيه و تدوين آئين نامه هاي خدمات آموزشي و پيشنهاد به شوراي آموزشي دانشگاه


 - تهيه دستورالعملهاي لازم در زمينه ثبت نام - تنظيم برنامه آشنا نمودن دانشجويان جديد به 
 واحدهاي آموزشي وبرخي از قوانين و مقررات آموزشي - ابلاغ کليه بخشنامه ها ،اطلاعيه ها و مقررات 
 آموزشي و انضباطي ب


 - ابلاغ کليه مصوبات شوراي آموزشي 
 - انجام اقدامات لازم در زمينه تعيين تاريخ امتحانات 
 هرترم  - بررسي تقاضاي مربوط به نقل وانتقالات ، حذف ترم ، 
 ادامه تحصيل، غيبت در امتحانات ،تقلب و ... ارائه پيشنهاد به شوراي آموزشي دانشگاه
 
 
 - تائيد کارتهاي تحصيلي دانشجويان و گواهي اشتغال به 
 تحصيل 
 - انجام اقدامات لازم درخصوص صدور ريزنمرات تحصيلي، 
 گواهينامه فارغ التحصيلي، دانشنامه براي متقاضيان 
  
 - ايجاد و حفظ سيستم بايگاني درخصوص امور فارغ 
 التحصيلي