امور دانشجویی  و  فارغ التحصیلان دانشگاه


 
 امور دانشجویی در راستای اهداف آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر و زیر نظر معاونت آموزشی  و دانشجویی دانشگاه فعالیت می نماید.
  
 معرفی کارشناسان واحد


 http://www.iauazar.ac.ir/image/Gaboli.jpg


 مسئول امور دانشجویی و فارغ التحصیلان: احمد قبولی


 

  
 شرح وظايف


 
 
 
 
 فعالیت های مختلف امور دانشجویی عبارتند از:


 
 
 
 1-     
 
  مسائل انضباطی 
 
 2-     
 
  وام دانشجویی 
 
 3-     
 
  تغذیه دانشجویی 
 
 4-     
 
  بیمه دانشجویی 
 
 5-     
 
  خوابگاه دانشجویی 
 
 6-     
 
  کارت دانشجویی 
 
 7-     
 
  امور ایثارگران و خانواده معظم شهدا 
 
 8-     
 
  دانشجویان ممتاز 9-صدور مدرک تحصیلی و امور فارغ التحصیلی 
   
 
 شرح وظایف امور دانشجویی:  


 
 
 1-      
  برنامه 
 ریزی و ایجاد تمهیدات لازم جهت توسعه کمی و کیفی مشاوره و خدمات 
 
 
 2-      
  اجرای 
 آئین نامه انضباطی دانشجویان از طریق تشکیل کمیته بدوی رسيدگي به تخلفات دانشجويي و تشکيل پرونده تخلفات دانشجويي جهت ارسال به 
 کميته انضباطي دانشگاه 
 
 
 3-      
  برنامه 
 ریزی جهت  ارائه خدمات دانشجويي به 
 کلیه دانشجويان 
 
 
 4-      
  سياستگذاري 
 و برنامه ريزي ، راهبردي و نظارت بر تشويق و تنبيه در حوزه دانشجويي 
 
 5-      
  نظارت 
 بر خوابگاه هاي دانشجويي 
 
 
 6-      
  برنامه 
 ریزی و هماهنگی خدمات دانشجویی 
 
 
 7-      
  نظارت 
 بر اجرا و انجام خدمات مربوط به ارائه تسهیلات دانشجویی، سهمیه مواد غذایی، وام 
 دانشجویی، انتخاب دانشجوی نمونه و ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر در مرکز 
 
 8-      
  جمع 
 آوری و دریافت گزارشات موردنظر ؛ آمار جمعیت دانشجویی و سایر موارد از به منظور 
 برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر عملکرد اموردانشجویی مرکز