درباره دفتر فرهنگ اسلامی 

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی

حجت الاسلام حاج آقای موسوی

شرح وظايف دفترفرهنگ اسلامی :

1- برنامه‌ريزي جهت برگزاري مناسبت‌ها ، اعياد و شهادت ائمه  معصومین ومراسم های ملی ومذهبی

2- برنامه‌ريزي جهت آذين بندي و سياه‌پوشي مكان‌هاي معين در مناسبت‌هاي خاص.

3- برنامه‌ريزي جهت برگزاري همايش‌ها ،ميزگردها،سمینارها و جلسات پرسش و پاسخ.

4- برنامه‌ريزي جهت برگزاري شب شعر دانشجويي.

5-ايجاد تمهيداتي جهت مشاركت دانشجويان دربرنامه هاي فرهنگي،اجتماعي كه در سطح شهر برگزار مي گردد.

6- برنامه‌ريزي در امور مربوط به ازدواج دانشجويي.

7- اطلاع رسا ني فرهنگي به اساتيد ،كاركنان و دانشجويان.

8- ايجاد تمهيداتي جهت مشاركت هرچه بيشتر اساتيد و دانشجويان در امور فرهنگي.

9- تهيه هداياي فرهنگي جهت اهداء به نفرات برتر فرهنگي در مناسبت‌هاي خاص.

10- نظارت بر كانونهاي فرهنگي وانجمن هاي علمي وادبي وهدايت آنها دراموراسلامي.

11- برنامه‌ريزي جهت برگزاري مسابقات فرهنگي – هنري در سطح واحد.

12- برنامه‌ريزي جهت برگزاري اردوهاي فرهنگي(زيارتي-سياحتي،منتخبين وتوجيهي).

13-  يجاد تمهيداتي جهت برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي- هنري.

14- برنامه ريزي امور مربوط به عمره دانشجويي برابر آئين نامه هاي مربوطه.

15- برنامه‌ريزي جهت برگزاري كلاسهاي فوق برنامه برابر آئين نامه مسابقات فرهنگي و هنري و ايجاد كانونهاي فرهنگي.

16- تشكيل نوارخانه فيلم و CD در زمينه‌برنامه‌هاي فرهنگي و هنري وبانک نرم افزاری

17- برنامه‌ريزي امور فرهنگي در خوابگاههاي دانشجويي.

18-همكاري با اداره تربيت بدني واحد جهت ارائه برنامه‌هاي فرهنگي در حاشيه مسابقات ورزشي.

19- همكاري با امور دانشجويي در برگزاري جشن‌هاي فارغ التحصيلي.

20- برنامه ريزي تجليل ازبرگزيدگان فرهنگي،علمي،هنري(اساتيد،كاركنان،دانشجويان).

21- برنامه‌ريزي جهت ديدارها و بازديدهاي فرهنگي.

22- اجراي ساير بخشنامه‌هايي كه از سوي معاونت فرهنگي به دنشگاه ابلاغ می گردد.

23- برنامه ریزی جهت اردوهای گردش علمی که توسط مدیر گروه ها درخواست می شود.