دفتر  آموزش نیروی انسانی دانشگاه

شرح وظایف

مهمترین رکن هر نظام را نیروی انسانی تشکیل می دهد آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است پس از نظام جذب، نظام بهسازی و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود و باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آن را تضمین می کند. برنامه های آموزش کارکنان در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشد اگر چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می توانند در ارتقاء سطح کارایی سازمان سهیم باشند.

 این دفتر به جهت افزایش سطح دانش و کارایی ،کلاس های آموزش ضمن خدمت را با برنامه ریزی منطقی و با استفاده از  تکنولوژی های برتر به همراه رقابت های سالم در محیط های دانشگاهی فراهم می نماید تا نیروی انسانی فعال و با انگیزه پرورش دهد که موجب به وجود آمدن رضایت شغلی در محیط دانشگاهی خواهد شد و در عین حال می توانند آنها را برای احراز مشاغل بالاتر و پر مسئولیت تر آماده سازند هم اکنون طیف وسیعی  از هیئت علمی، دانشجویان بورسیه، مدیران و کارکنان تحت پوشش این آموزش قرار دارند و برای کلیه شرکت کنندگان به شرط موفقیت  گواهینامه پایان دوره صادر خواهد شد و از مزایای آن بهره مند می شوند

 

 

  معرفی کارشناس واحد

http://www.iauazar.ac.ir/image/mohammadi.jpg

نام کارشناس: خانم محمدی

داخلی:304

شماره مستقیم:04134237379

ایمیل:daftar@iauazar.ac.ir