تاریخ ثبت 1399/06/25
ساعت ثبت 13:56
تعداد بازدید 34
    فایل نحوه کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید) لطفا کلیک فرمایید...
منبع خبر : IT دانشگاه
متن خبر : فایل نحوه کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید)