تاریخ ثبت 1399/08/24
ساعت ثبت 10:28
تعداد بازدید 284
    فایل نحوه کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید) لطفا کلیک فرمایید...
منبع خبر : IT دانشگاه
متن خبر : فایل نحوه کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید)