تاریخ ثبت 1396/07/18
ساعت ثبت 17:49
تعداد بازدید 102
    اطلاعيه مهم در خصوص تاريخ دفاع از پاياننامه دانشجويان کارشناسی ارشد
منبع خبر : اداره پژوهش واحد آذرشهر
متن خبر : به استناد ماده ٧ بخشنامه شماره ٧٣/٢٨٩٩٦ مورخ ١٣٩٣/٠٢/١٥ سازمان مركزي، در خصوص دفاعيه‌هاي دانشجويان كارشناسي ارشد، به استحضار می‌رساند:

✅ دفاع دانشجويان، با سپری شدن ٦ ماه از تصويب موضوع پيشنهادی در شوراي گروه و ثبت تأييد آن در سامانه توسط مدير گروه مربوطه ميسر خواهد بود؛

✅ به شرطی که پروپوزال دانشجو حداکثر تا ٢ ماه پس از تأييد موضوع در شورای گروه، «تصويب نهايی» يا «تصويب با اصلاح» شده باشد.

✅در مجموع جهت اخذ مجوز دفاع ضروری است حداقل ٦ ماه از تاریخ تصويب موضوع و ٤ ماه از تصويب پروپوزال دانشجو سپری شده باشد.
متن کامل بخشنامه ضميمه خبر می باشد.