تاریخ ثبت 1396/04/09
ساعت ثبت 19:29
تعداد بازدید 160
    دانشگاه آزاد اسلامی به قانون عمل می کند
منبع خبر : خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا
متن خبر : دکتر ولايتی در برنامه گفتگوی خبری ساعت 21  شبکه (1) سيما اعلام کرد: بنده به عنوان رئيس هيئت امنا و هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با قاطعيت عرض می کنم خود را حافظ کيان و کميـت و کيفيت اين دانشگاه می دانم و يک واحد نبايد تعطيل شود. ما به قانون عمل می کنيم و کاری به بيانيه یک کارشناس وزارت علوم نداريم. سليقه يک کارشناس وزارت علوم ناقض قانون نيست و وزارت علوم بايد مجری قانون باشد، نه ناقض قانون.