جزئیات تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96/ آغاز انتخاب واحد از 7 بهمن

بر اساس تقویم آموزشی سال 97-96 ذانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب واحد نیمسال دوم از 7 تا 12 بهمن ماه انجام می شود...

1396/10/26
منبع :

دانشجویان کارشناسی ارشد موظف به گذراندن پایاننامه هستند

تمامی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی رشته ها ملزم به اخذ و دفاع از پایاننامه هستند...

1396/10/16
منبع : روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

تصویب کلیات آیین نامه معادل سازی دروس در دانشگاه آزاد اسلامی

به منظور حل مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، کلیات آیین نامه معادل سازی دروس مورد تصویب قرار گرفت...

1396/10/16
منبع : روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

برخورد انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی با محققان و پژوهشگران متخلف

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در صورت وجود تخلف علمی از سوی محققان این دانشگاه، با آنان برخورد انضباطی خواهد شد...

1396/10/09
منبع : روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی
ادامه اخبار