تمديد زمان انتخاب واحد نيمسال اول سالتحصيلی 1399-1400

زمانبندي مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال اول ١٤٠٠-١٣٩٩ براي آندسته از دانشجوياني كه در مرحله اول موفق به انتخاب واحد در سامانه آموزشيار نشده بودند، اعلام شد...

1399/06/29
منبع : روابط عمومی واحد

فایل راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی

فایل راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی...

1399/06/25
منبع : IT دانشگاه

فایل نحوه کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید) لطفا کلیک فرمایید...

فایل نحوه کار با سامانه آموزشیار (ویژه اساتید)...

1399/06/25
منبع : IT دانشگاه

نتايج اوليه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتايج اوليه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد...

1399/06/19
منبع : روابط عمومی دانشگاه

برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشيار اعلام شد

برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشيار بر اساس تقسي...

1399/06/19
منبع : روابط عمومی دانشگاه
ادامه اخبار