تشکیل و یا عدم تشکیل کلاس ها  کلاس های جبرانی آقای مهندس جعفرپور، روزهای 17 و 24 آذرماه ( چهارشنبه) برگزار می شود (مکانیک کاربردی: 11:30الی 13- تکنولوژی برش و تغییرشکل: 14 الی 15:30)         کلاس های جبرانی آقای مهندس جعفرپور، روزهای 17 و 24 آذرماه ( چهارشنبه) برگزار می شود (هیدرولیک و پنوماتیک: 8 الی 9:30- آز هیدرولیک پنوماتیک: 9:45 الی 11:15)         امتحان درس اقتصاد کلان، خانم مهندس خوش رفتار، روز چهارشنبه مورخه 95/9/17 راس ساعت 14 برگزار می شود         کلاس درس عربی، خانم دکتر فنافی الهی، روزهای چهارشنبه هر هفته، از ساعت 14 برگزار می گردد         از دانشجویان محترم مقطع دکتری تخصصی درخواست می شود جهت دریافت آدرس ایمیل آکادمیک خود به اداره پژوهش مراجعه نمایند         کلاس درس: مبانی سیستم های قدرت ( آقای دکتر توکلی) روز شنبه مورخه 95/8/29 برگزار نمی گردد         کلاس های آقای مهندس فلاح، درس ماشین مخصوص از ساعت 15 تا 17:30 و درس ماشین های الکتریکی 3، از ساعت 17:30 تا 20 روزهای جمعه هر هفته تشکیل می گردد         مشخصه های دروسی که زمان امتحان آنها تغییر یافته است: 110، 128، 132، 315، 578، 579 و 589         با توجه به تغییر تاریخ و ساعت امتحان برخی از دروس نیمسال اول، به منظور اطلاع از زمان امتحان به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.